לְמַמֵן

פעילות רגילה

פעילות רגילה היא הרמה הממוצעת של נפח הייצור לפרק זמן ממושך המשלב תנודות קצרות טווח. רמת פעילות זו משמשת כבסיס לחישוב שיעור התקורה הסטנדרטי של המפעל, אשר מוחל על יחידות המיוצרות. זה יכול להיות קשה להגיע לרמת פעילות רגילה במצבים בהם רמת הביקוש של הלקוח משתנה באופן בלתי צפוי.