לְמַמֵן

רישומי יומן לעסקאות מלאי

ישנם מספר רשומות יומן מלאי בהן ניתן להשתמש כדי לתעד עסקאות מלאי. במערכת מעקב מלאי מודרנית וממוחשבת המערכת מייצרת עבורכם את רוב העסקאות הללו, כך שהאופי המדויק של רשומות היומן אינו בהכרח גלוי. עם זאת, ייתכן שתגלה צורך בכמה מהערכים הבאים מעת לעת שייווצרו כרישומי יומן ידניים במערכת החשבונאית.

רכישת מלאי

זוהי רכישת המלאי הראשונית, המנותבת דרך המערכת לתשלומי חשבונות. החיוב יהיה במלאי חומרי הגלם או בחשבון מלאי הסחורה, בהתאם לאופי הסחורה שנרכשה. הערך הוא: