לְמַמֵן

בדיקת NSF

שיק NSF הוא צ'ק שלא כובד על ידי בנק הגורם המנפיק את הצ'ק, בנימוק שחשבון הבנק של הישות אינו מכיל מספיק כספים. מצב זה עלול להיווצר גם כאשר חשבון בנק נסגר. NSF הוא ראשי תיבות של "לא מספיק כספים".

הישות המנסה לפדות צ'ק NSF עשויה להיות מחויבת בדמי עיבוד על ידי הבנק שלה. הגורם המנפיק צ'ק NSF בוודאי יחויב בתשלום על ידי הבנק שלו. מצב חלופי הוא שבנק הישות המנפיק את הצ'ק יכבד את הצ'ק ואז יגבה עמלת אוברדרפט למנפיק הצ'קים. במקרה אחרון זה, הישות המפרסת את הצ'ק לא תחויב בדמי עיבוד על ידי הבנק שלה מכיוון שהכספים מסולקים.

תנאים דומים

המחאה של NSF מכונה גם צ'ק רע, צ'ק מקופץ או צ'ק שלא הוגדר.