לְמַמֵן

הון יתרת פתיחה

הון יתרת פתיחה הוא ערך הקיזוז המשמש בעת הזנת יתרות חשבונות לתוכנת החשבונות Quickbooks. יש צורך בחשבון זה כשיש יתרות חשבונות קודמות שהוגדרו בתחילה ב- Quickbooks. הוא משמש כדי לספק קיזוז לחשבונות האחרים, כך שהספרים תמיד מאוזנים.

לאחר סיום תהליך הזנת החשבון עבור כל החשבונות, השווה את סך יתרת הפתיחה הכוללת לסך כל חשבונות ההון הראשונים הרשומים ביתרות החשבון הקודמות. אם היתרות תואמות, הרי שהזנת החשבונות הראשונית הייתה מדויקת. אם לא, עיין בערך היתרות הראשוני כדי לראות אם הייתה שגיאת הזנת נתונים.

לאחר שהוזנו כל היתרות בחשבון הראשוני, היתרה בחשבון ההון העצמי הפותח מועברת לחשבונות ההון הרגילים, כגון מניות רגילות ורווחים שמורים. מנקודה זו ואילך, לא אמור להיות יותר גישה לחשבון המאזן הפותח, כלומר יש לנעול את הגישה לחשבון.