לְמַמֵן

התנהגות עלות

התנהגות עלויות היא האופן שבו מושפעות מהוצאות משינויים בפעילות העסקית. מנהל עסק צריך להיות מודע להתנהגויות העלויות בעת בניית התקציב השנתי, כדי לחזות אם העלויות כלשהן יעלו או יפחתו. לדוגמא, אם השימוש בפס ייצור מתקרב לקיבולת המרבית שלו, התנהגות העלות הרלוונטית תהיה לצפות לעליית עלות גדולה (לשלם עבור הרחבת ציוד) אם רמת הביקוש המצטברת תגדל בסכום נוסף קטן.

הסוגים הכלליים של התנהגות עלויות מתחלקים לשלוש קטגוריות. ראשית, עלויות משתנות המשתנות ישירות עם שינויים בפעילות העסקית. לדוגמא, יש עלות חומרים ישירה ספציפית הקשורה לכל מוצר שנמכר. השנייה היא עלויות קבועות, שאינן משתנות בתגובה לרמות הפעילות העסקית. לדוגמא, שכר הדירה בבניין לא ישתנה, גם אם רמת המכירות של הדייר תשתנה בצורה דרמטית. לבסוף, יש עלויות מעורבות, המכילות אלמנטים קבועים ומשתנים. לדוגמא, דמי גישה לאינטרנט כוללים עמלת גישה חודשית סטנדרטית (שהיא קבועה) ודמי שימוש בפס רחב (המשתנה).

הבנת התנהגות העלויות היא היבט קריטי בניתוח עלות-נפח-רווח.