לְמַמֵן

מראה לפני הודעות נוספות

הפרשה למס הכנסה היא הסכום המוערך אותו משלם מיסים עסקי או בודד לשלם במס הכנסה עבור השנה הנוכחית. סכום ההפרשה נגזר על ידי התאמת הרווח הנקי המדווח של המשרד במגוון הפרשים קבועים והפרשים זמניים. נתון הרווח הנקי המתואם מוכפל אז בשיעור מס הכנסה החל כדי להגיע להפרשה למס הכנסה.

ניתן לשנות הוראה זו במידה ניכרת באמצעות סכום תכנון המס שעוסק אדם או עסק בכדי לדחות או לבטל את החבות במס הכנסה. כתוצאה מכך, הגודל היחסי של הוראה זו יכול להשתנות באופן משמעותי מנישום לנישום, על סמך יכולות תכנון המס שלהם.

הפרשה מתוכננת למס הכנסה יכולה להיכלל גם במודל התקציב של החברה. במודל מתוכנן היטב, הוראה מתוכננת זו תכלול הבדלים קבועים וזמניים כאחד. במודל בסיסי יותר, ההפרשה מבוססת פשוט על שיעור המס החל.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found